EsperantoAzia.Net
Esperanto Movado en Azio kaj Oceanio - Oficiala Retejo de KAEM

Kongreso-2019

La 9-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto (2019)

Aliĝilo & informilo rev2.pdf 9a-aziakongreso.png

BULTENO ver_1.pdf


Bonvenon al la 9a Azia-Oceania Kongreso
... okazos en Danang, Vjetnamio dum 25-28 aprilo 2019. 


Facebook Paĝo de la LKK: https://www.facebook.com/La9aAK/


☆ Informilo: Aliĝilo & informilo rev2.pdf


☆ Aliĝilo:  Alighilo por la 9-a AK.doc 

             (retpoŝtu al  aziakongreso9@gmail.comprincessorkideo@yahoo.com)

 Tuja Aliĝilo: https://goo.gl/6Lhf4D (farita de LKK / VEA)

         (Pri aliĝintoj vidu la dokumenton sur la paĝo "Novaĵo" de tiu retejo.)

         (Aliĝu pli frue ol la finon de marto, post kiam eble ne aperos via nomo sur la nomaro de kongres-libro.)

 Kongresa temo: Esperanto kaj kultura diverseco de Azio kaj Oceanio! 


Kongresejo:  Royal Lotus Hotel. 
     Adreso: 120, Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng http://www.royallotushoteldanang.com/

 

Alveno al la kongresejo:


 ■ De la internacia flughaveno Danang: prenu flughavenan taksion dum 10 minutoj (ĉ €4) 
 ■ De la grandaj urboj en Vjetnamio al Danang: 
     1e: Prenu buson, mendu bileton ĉe: https://vexere.com 
     2e: Prenu trajnon: https://dsvn.vn/#/ 

Programo (provizora): Antaŭ kongresa ekskurso 

La 25-a, ĵaŭde (Akceptado en la hotelo ĝis 20:00)

09:00 -10:30  Gazetara Konferenco

16:0017:30  Movada Foiro

19:00–21:00  Kultura & Interkona Vespero


La 26-a, vendrede,

09:00–10:30  Inaŭguro

10:30–12:00  Prelego, KAEM publika

13:3017:00  Kunsidoj; Vjetnamjo (historio, Lingvo) kaj kongresa temo Esperanto laŭ landoj, Fakaj kunsidoj

17:00–19:00  Urba Akcepto (nur por invitotoj)

19:30-21:00  Nacia Vespero 


La 27-a, sabate

08:00–12:00  Ekskurso

13:30–17:00  Ekskurso

19:00–21:00  Internacia Vespero


La 28-a, dimanĉe,

09:00–12:00  Kunsidoj;Vjetnamio (Arto &   Kulturo), Fakaj, Venonta AK

14:00–15:30  Fermo


Postkongresa ekskurso☆ Ekskursoj  Ekskursoj - 9-a AK3.pdf  


 * 24a aprilo

    - (A1) 2-Taga ekskurso al Hue, 85 euroj.

    - (T2) Tuttaga ekskurso al Hue, 55 euroj.


 * 25a aprilo

    - (T1) Tuttaga ekskurso al Ba Na Monteto, 55 euroj

    - (T2) Tuttaga ekskurso al Hue, 55 euroj.


 * 26a aprilo

   - (D1-P) Post-tagmeza ekskurso al Kokoso-arbaro kaj Hoi An malnova urbo, 30 euroj.

   - (D2-P) Post-tagmeza ekskurso al My Son Sanktejo, 25 euroj.


 * 27a aprilo

   - Matena Urba ekskurso

   - Post-tagmeza urba ekskurso


 * 28a aprilo

   - (T1) Tuttaga ekskurso al Ba Na Monteto, 55 euroj

   - (T2) Tuttaga ekskurso al Hue, 55 euroj.

   - (D1-A) Matena ekskurso al Kokoso-arbaro kaj Hoi An malnova urbo, 30 euroj.

   - (D2-A) Matena ekskurso al My Son Sanktejo, 25 euroj.

   - (P1) 4-Taga ekskurso (3-noktoj) al Ho-Chi-Minh kaj ĉirkaŭaĵo, 360 euroj. Komenciĝos je la fino de Ferma Ceremonio (16h00 de 28a de aprilo)


 * 29a aprilo

   - (P2) 2-Taga ekskurso al Hue, post-tagmeza ekveturo, 85 euroj.


Kotizo

Normala kotizo
  Ĝis 2018/12/31: A-landanoj 60 
eŭroj, B-landanoj 30 eŭroj, 

  Ekde 2019/01/01: A-landanoj 70 eŭroj, B-landanoj 40 eŭroj; 


Rabatita kotizo:

  Klarigo: Rabatita kotizo inklude: kunulo, junulo, handikapulo.

  A-landanoj 30 eŭroj, B-landanoj 20 eŭroj.


A-Landoj: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B. 

B-Landoj: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio, Korea Resp.), Afriko kaj Latina Ameriko. 


Kiel aligxi per ret-posxto:

Se vi ne havas paperan kaj/aŭ retan aliĝilon, do vi povas sendi vian retmesaĝon por aliĝi al la kongreso al:  aziakongreso9@gmail.com;  kun jenaj informoj: 


  - Familia nomo 
  - Persona nomo

  - Sekso (viro / virino)
  - Lando
  - Poŝta adreso
  - Reta adreso
  - Kiel vi mendos vian loĝejon (ĉu vi mem aŭ pere de LKK)? 
        Se pere de LKK: kiom litan ĉambron kaj kun kiu vi dividos la ĉambron?

  - Kiel vi pagas vian aliĝkotizon? 
     * al UEA-konto "aekm-d";  
     * al konto de LKK en vjetnama banko: “HOI QUOC TE NGU VIET NAM (Vietnama Esperanto Asocio - VEA)”. 
        Konto-numero: 0011370320131

        Banko: VIETCOMBANK (Bank for Foreign Trade of Vietnam) - Operation Center, Hanoi, Vietnam)

          SWIFT-kodo BFTVVNVX-001 

          CIF-kodo 0169843
     * al UEA-perantoj;
     * alie per konsiliĝo kun LKK. 

   - Ĉu vi bezonos invitilon (jes / ne)?       (Senpage vi ricevos ĝin.)


☆ Bulteno por aliĝintoj BULTENO ver_1.pdf☆ Komuna Seminario

     Ĉi jare komuna seminario okazas en la sama urbo, tuj post la Azia Kongreso.

     ▷ https://sites.google.com/view/ks2019
Informilo k aliĝ 9AK 1-a paĝo.jpgInformilo k aliĝ 9AK 2-a paĝo.JPGLaste gxisdatigita: 2018-11-24 de Nomota
2019-01-06 de Nomota
2019-03-06 Bulteno, Inumaru