EsperantoAzia.Net
Esperanto Movado en Azio kaj Oceanio - Oficiala Retejo de KAEM

Kongreso-2019

La 9-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto (2019)

Bonvenon al la 9a Azia-Oceania Kongreso
... okazos en Danang, Vjetnamio dum 25-28 aprilo 2019. 


Facebook Paĝo de la LKK: https://www.facebook.com/La9aAK/
★ Informilo:  Informilo de la 9-a Azia-Oceania kongreso.docx
★ Aliĝilo:  Alighilo por la 9-a AK.doc  (retpoŝtu ĝin al  aziakongreso9@gmail.com)

 Tuja Aliĝilo: https://goo.gl/6Lhf4D (farita de LKK / VEA)Kongresa temo: Esperanto kaj kultura diverseco de Azio kaj Oceanio! 

Kongresejo:  Royal Lotus Hotel. 
     Adreso: 120, Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng http://www.royallotushoteldanang.com/

 

Alveno al la kongresejo:


 ■ De la internacia flughaveno Danang: prenu flughavenan taksion dum 10 minutoj (ĉ €4) 
 ■ De la grandaj urboj en Vjetnamio al Danang: 
     1e: Prenu buson, mendu bileton ĉe: https://vexere.com 
     2e: Prenu trajnon: https://dsvn.vn/#/ 

Programo: 


Antaŭkongresa ekskurso (
baldaŭ anoncota)


  2019/04/25: Gazetara konferenco, Movada Foiro, Kultura programo, Interkona vespero; 
  2019/04/26: Inaŭgura malfermo, KAEM (publika), Landaj movadoj, Fakkunsidoj,

                      Vjetnama eksprese, Vjetnama historio, Nacia vespero;
  2019/04/27: Tuttaga ekskurso, Internacia vespero;
  2019/04/28: Fakkunsidoj, Vjetnama kulturo kaj arto, KAEM (fermita), Venonta kongreso,
                     Inaŭgura fermo.

 


Postkongresaj ekskursoj (
baldaŭ  anoncotaj)
Kotizo: 

Normala kotizo: 
  Ĝis 2018/12/31: A-landanoj 60, B-landanoj 30 eŭroj, 
  Ekde 2019/01/01: A-landanoj 70, B-landanoj 40 eŭroj; 

Rabatita kotizo ĉiam por (A) 30, (B) 20. 
  A: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B. 
  B: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio, 
      Korea Resp.), Afriko kaj Latina Ameriko. 

   Klarigo: Rabatita kotizo inklude: kunulo, junulo, handikapulo. Se vi ne havas paperan kaj/aŭ retan aliĝilon, do vi povas sendi vian retmesaĝon por aliĝi al la kongreso al:  aziakongreso9@gmail.com;  kun jenaj informoj: 


  - Familia nomo 
  - Persona nomo

  - Sekso (viro / virino)
  - Lando
  - Poŝta adreso
  - Reta adreso
  - Kiel vi mendos vian loĝejon (ĉu vi mem aŭ pere de LKK)? 
        Se pere de LKK: kiom litan ĉambron kaj kun kiu vi dividos la ĉambron?

  - Kiel vi pagas vian aliĝkotizon? 
     * al UEA-konto "aekm-d";  
     * al konto de LKK en vjetnama banko: “HOI QUOC TE NGU ESPERANTO VIET NAM (Vietnama Esperanto Asocio)”. 
        Bank-adreso: VIETCOMBANK (Bank for Foreign Trade of Vietnam) - Operation Center, Hanoi, Vietnam, 
SWIFT-kodo BFTVVNVX-001, Kontonumero 0011370320131); 
     * al UEA-perantoj;
     * alie per konsiliĝo kun LKK. 

Ĉu vi bezonos invitilon (jes / ne)? Se jes, vi aldone pagu 10 eŭrojn.
★ Informilo -- Informilo_de_la_9-a_AK.pdf 


informilo1.JPG


informilo2.JPG


Se vi havas ajnan demandon/peton pri cxi tiu retejo, bonvolu sendi ret-mesagxon al hiongun@gmail.com.